اندازه نرمال آلت تناسلی مردان چقدر است؟

بسیاری از محققان سعی کرده اند به این پرسش مردان و زنان بطور واضح و روشن پاسخ دهند که اندازه الت تناسلی چقدر است ؟ سایز مورد علاقه زنان چقدر است ؟ ما شما را با واقعیات مربوط به مطالعات علمی انجام شده در مورد اندازه آلت تناسلی مردان آشنا خواهیم کرد. شما با خواندن این مقاله پاسخ دقیق این سوال را خواهید یافت و تردید شما در مورد اندازه الت تناسلی خود و یا شریک جنسی تان به اطمینان تبدیل خواهد شد.
یافته های منتشر شده اغلب حاکی از نگرانی های گسترده مردان در مورد اندازه آلت تناسلی آنهاست. آیا اندازه الت من به قدر کافی بزرگ است یا نه ؟ آیا این اندازه آلت شریک جنسی من را راضی می کند؟

حقایق سریع در مورد اندازه الت تناسلی

حقایقی در مورد سایز متوسط آلت تناسلی مردان

در اینجا برخی از نکات کلیدی در مورد اندازه طبیعی آلت تناسلی ذکر شده است:

 • 85 درصد از زنان ممکن است از اندازه آلت تناسلی همسرشان راضی باشند، اما مردان نسبت به اندازه آلت خود اطمینان کمتری دارند و به اشتباه حس می کنند سایز مورد علاقه زنان بیشتر است.
 • حدود 45 درصد مردان معتقدند که آلت تناسلی کوچکی دارند.
 • ضمن مطالعات، طول نرمال آلت تناسلی در حالت عادی و غیر نعوذ از 7 الی 10 سانتیمتر است.
 • محیط نرمال آلت بین 9 الی 10 سانتیمتر است.
 • طول نرمال آلت در حالت نعوذ به طور متوسط 12 الی 16 سانتیمتر است.
 • محیط نرمال آلت در حالت نعوذ حدود 12 سانتیمتر است (اندازه دور آلت)

 

چه زمانی طول آلت تناسلی بسیار کوچک است؟

شاید بهترین معیار برای تعیین کوچکی اندازه الت تناسلی مرد، آستانه ای است که توسط پزشکان برای عمل افزایش طول آلت استفاده می شود. محققان در نشریه Urology اندازه آلت تناسلی 80 مرد با سلامت فیزیکی کامل را قبل و بعد از نعوظ ناشی از استعمال دارو اندازه گیری نمودند. پس از اندازه گیری آلت تناسلی آنها، میانگین سایز آلت طبق نتایج زیر دست به دست آمد:

 • اندازه آلت تناسلی به طور متوسط در حالت عادی و غیر نعوذ 8.8 سانتیمتر است.
 • اندازه آلت تناسلی به طور متوسط در حالت نعوذ 9.12 سانتیمتر است.
 • فقط مردان با طول آلت کمتر از 4 سانتیمتر و یا طول آلت در حالت نعوذ کمتر از 7.5 سانتی متر کاندید عمل افزایش طول آلت تناسلی هستند.

این تحقیق همچنین نشان داد که اندازه الت تناسلی در حالت نعوذ مستقیما با اندازه آن در حالت عادی و غیر نعوذ ارتباطی ندارد. این به این معنی است که مردان با اندازه های متفاوت آلت تناسلی در حالت غیر نعوذ ممکن است دارای اندازه آلت یکسانی در حالت نعوذ باشند.
همچنین در این تحقیق رابطه ای بین سن مردان و اندازه آلت تناسلی یافت نشد. پس می توان نتیجه گرفت که برخی باورها در مورد سایز الت و سایز مورد علاقه زنان نمی تواند درست باشد.

اندازه گیری دستگاه تناسلی - اندازه گیری آلت تناسلی

برای اندازه گیری طول آلت تناسلی، یک خط کش را در ابتدای آلت (پایه آلت تناسلی) قرار دهید و طول آلت را تا نوک آن اندازه گیری کنید. برای اندازه گیری عرض آلت (محیط آلت تناسلی)، با استفاده از متر نواری بزرگترین بخش آلت تناسلی را اندازه گیری کنید.
اگر متر پارچه ای در اختیار ندارید می توانید این کار را به کمک یک نخ انجام دهید و سپس طول نخ را با خطکش اندازه گیری کنید.

سایز مورد علاقه زنان (زنان کمتر از مردان به اندازه الت توجه دارند)

تا اینجا دیدیم که به نظر می رسد مردان در مورد سایز مورد علاقه زنان برداشت اشتباهی دارند و فکر می کنند آلت آنها نیاز زنان را برآورده نمی کند. این دید اشتباه مردان نسبت به اندازه الت تناسلی خود می تواند نگرانی ها در مورد ناکارامد بودن آن را تشدید کند.
نگاه کردن به آلت تناسلی از بالا در مقایسه با جهات دیگر می تواند موجب کوچکتر جلوه دادن آلت شود و تصویری غلط در ذهن مردان شکل دهد. بنابراین مشاهده آلت تناسلی خود از این زاویه و مقایسه آن با سایز آلت های مردانه از زوایای دیگر ممکن است، این تصور کاذب یعنی کوچکی آلت تناسلی را تقویت کند.

اما آیا زنان هم به همین مقدار به طول آلت اهمیت می دهند؟ بر اساس تحقیق منتشر شده در مجله بین المللی British Journal of Urology International، اکثریت زنان (حدود 85 درصد) از اندازه و نسبت آلت تناسلی همسرشان راضی بودند.
این در حالی است که همسران آنها نسبت به اندازه آلت خود از اعتماد بنفس کمتری برخوردار بودند. در این تحقیق تقریبا نیمی از مردان (حدود 45 درصد) معتقد بودند که آلت تناسلی کوچکی دارند، اما محققان گزارش دادند که حقیقتا اندازه آلت تناسلی آنها طبیعی است. 

در مطالعه ای دیگر حدود 170 زن پرسشنامه هایی در مورد سایز مورد علاقه زنان را پر کردند که نشان داد سایز آلت برای آنها به این مقدار مهم نیست. در حالی که اندازه آلت تناسلی برای زنان اهمیت دارد، اما این موضوع نسبت به دیگر مسائل از اهمیت کمتری برخوردار است.

 مطالعه ای دیگر نشان می دهد، در حالی که بیشتر نگرانی های مردان عمدتا نسبت به طول آلت تناسلی است، بیشتر زنان علاقه مند به عرض بیشتر آلت هستند. همچنین مطالعه روی 50 زن با تحصیلات دانشگاهی نشان داد که برای اکثریت زنان (9 نفر از 10 زن) عرض آلت تناسلی نسبت به طول آن نقش مهم تری در رضایت جنسی بازی می کند.
در واقع سایز مورد علاقه زنان فقط مربوط به طول آلت نیست و برای آنها بیشتر عرض و قطر آلت مهم است زیرا کمک می کند با واژن آنها اصطکاک بیشتری داشته و راحت تر ارضا شده و به ارگاسم برسند.

زنان مردان با آلت تناسلی بزرگ را دوست ندارند

یک تحقیق منتشر شده در مجله PLOS ONE در نوامبر سال 2015، روش جدیدی را برای پرسش از زنان انتخاب کرد. در این مطالعه برای یافتن سایز مورد علاقه زنان از 33 مدل سه بعدی با ابعاد مختلف استفاده شد.
تمام 75 زن منتخب برای این تست، سایز دلخواه خود را بزرگ تر از آنچه فکر می کردند سفارش داده بودند. سایز های ساخته شده در مجموع با تفاوت بسیار کمی بالاتر از حد متوسط طول و محیط آلت طبیعی اعلام شده بود.

علت بزرگی دستگاه تناسلی مردان

علت بزرگی دستگاه تناسلی مردان را بیشتر می توان در ژن و نژاد فرد بررسی کرد. در شکل گیری یک جنین، صفات دخترانه از مادر و صفات پسرانه از پدر به فرزند می رسد. می توان گفت که به صورت کلی یکی از اصلی ترین فاکتورها در اندازه آلت تناسلی مردان، سایز آلت نژاد و اجداد آنهاست.

اندازه گیری های بیشتر آلت تناسلی

تا بحال تعداد مطالعات بسیاری به دنبال تعیین اندازه متوسط آلت تناسلی صورت گرفته است. مطالعه ای که در سال 2001 روی 3300 مرد ایتالیایی جوان بین 17 تا 19 سال انجام گرفت نشان داد که: متوسط طول آلت تناسلی مردانه در حالت غیر نعوذ 9 سانتیمتر و محیط آن (در وسط آلت) 10 سانتیمتر است.

در مطالعه ای دیگر روی جمعیت 301 نفری از مردان معمولی هندی بررسی ها نشان داد که متوسط طول و محیط آلت تناسلی در این مردان در حال نعوذ و غیر نعوذ به شرح زیر می باشد:

 • حالت غیر نعوذ: طول متوسط 8.2 سانتیمتر و محیط متوسط آن 9.1 سانتی متر بود.
 • حالت نعوذ: طول متوسط 13.0 سانتیمتر و محیط متوسط آن 11.5 سانتیمتر بود.

جدول زیر نتایج مطالعات روی ابعاد متوسط آلت تناسلی در کشورهای مختلف را گزارش می دهد.

نگرانی های شدید، خواسته های اشتباه برای بزرگ کردن آلت

مطالعات نشان می دهد نارضایتی مردان در مورد سایز آلت تناسلی و سایز مورد علاقه زنان رو به افزایش است. بسیاری از مردان به دنبال عمل بزرگ کردن آلت تناسلی و افزایش طول آن هستند.
این در حالی است که مردان عمدتا تصور غلطی از اندازه نرمال آلت تناسلی دارند. در مطالعات انجام شده روی 67 مرد که از طول آلت تناسلی کوتاه شکایت داشتند، مشخص شد که در واقع هیچ کدام از آنها آلت خیلی کوتاهی ندارند.

تأثیر کم سن و چاقی روی اندازه آلت در حالت نعوذ

در سال 2015، محققان در عربستان سعودی، مطالعات خود را روی 778 مرد با میانگین سنی 43.7 سال (20 تا 82 سال) منتشر کردند. در این تحقیق افراد با سن زیر 18 سال، آلت تناسلی کوچک یا کوتاه، بیماری Peyronie، انحنای آلت مادرزادی، هیپوگنادیسم بالینی، جراحی قبلی یا ترومای آلت یا ترکیبی از هر یک از موارد ذکر شده وجود نداشتند. پس از انجام نعوذ مصنوعی، محققان با اندازه گیری های خود به نتایج زیر دست یافتند:

 • طول متوسط آلت تناسلی 12.53 سانتی متر از پوست ناحیه شرمگاهی تا نوک آلت
 • طول متوسط آلت تناسلی 14.34 سانتی متر از استخوان زیرین ناحیه شرمگاهی تا نوک آلت
 • محیط متوسط آلت تناسلی 11.50 سانتی متر

همچنین محققان در این تحقیق شاخص توده بدنی مردان BMI  را که با چاقی افزایش می یابد اندازه گیری کردند. این تحقیق نشان داد رابطه ضعیفی بین BMI بیشتر و طول کمتر آلت تناسلی در حالت نعوذ وجود دارد.
همچنین بررسی ها رابطه ضعیف بین افزایش سن و ابعاد آلت تناسلی را نشان می دهد. این در حالی است که میانگین طول آلت تناسلی مردان رده سنی 70 سال تنها کمتر از 1 سانتی متر کوچکتر از مردان رده سنی 20 سال بود.

اندازه گیری دستگاه تناسلی زن - طول واژن تا رحم (عمق واژن)

یکی دیگر از مسائلی که در میزان لذت رابطه زناشویی تاثیرگذار است، طول و قطر واژن خانم هاست. همانطور که گفتیم، مهمترین مسئله در میزان لذت دخول، اصطکاک آلت زن و مرد با یکدیگر است. این موضوع باعث می شود تا بزرگی آلت و عمق واژن رابطه مستقیمی با هم داشته باشند.
عمق واژن (طول طبیعی واژن) به طور متوسط در حدود 9 سانتیمتر است که این مقدار در افراد مختلف متفاوت است. به طور کلی طول واژن در افراد مختلف می تواند بین 8 تا 17 سانتیمتر متغیر باشد.
این اعداد نشان دهنده فاصله دهانه واژن (ورودی واژن) تا ابتدای دهانه رحم است که در اندازه گیری دستگاه تناسلی زن از آن استفاده می شود.

اندازه لب های واژن

واژن زن شامل لب های کوچک و بزرگ می شود که لابیای کوچک و لابیای بزرگ نام دارند. طول لب های خارجی (لابیا ماژور) معمولا بین 7 تا 12 سانتی متر است. رنگ و شکل واژن زنان از نظر ظاهری ممکن است بسیار متفاوت باشد.

استفاده از کاندوم مناسب سایز آلت

یکی از نکاتی که می تواند در حس شما نسبت به اندازه آلت خود تاثیر بگذارد، استفاده از کاندومی است که مناسب سایز آلت شما نیست. اگر در هنگام استفاده از کاندوم با این مشکل مواجه هستید که مداما کاندوم لیز می خورد و یا اینکه روی هم تا می خورد، به این دلیل است که اصلا سایز مناسب خود را انتخاب نکرده اید.
برای یک تجربه جنسی بهتر، باید به سراغ خرید کاندوم متناسب با سایز آلت که در انواع کاندوم کوچک (small)، متوسط (medium) و بزرگ (large) یافت می شود بروید.

همچنین شما می توانید از همسر خود در مورد سایز مورد علاقه زنان سوال کنید تا مطمئن شوید بخش بزرگی از نگرانی های شما در مورد اندازه الت تناسلی خود، اصلا از نظر آنها مهم نیست و واقعیت ندارد.

افزایش طول آلت تناسلی

برخی افراد روش های فیزیکی را برای افزایش طول آلت تناسلی پیشنهاد می دهند که به وسیله تمرین های کشیدن آلت در حال عدم نعوظ و نعوظ انجام می شود.
این کار هم به صورت دستی و هم به کمک دستگاه ساده مکانیکی که آلت را تحت کشش می گذارد انجام می شود. پیشنهاد می کنیم در مورد عوارض افزایش طول آلت تناسلی و میزان تاثیر آن تحقیق کافی را انجام دهید و سپس اقدام به این کار کنید.

افزایش قطر دستگاه تناسلی مردان

افزایش قطر آلت تناسلی مردان به کمک چند روش امکان پذیر است که برخی روش ها به صورت موقت قطر آلت را افزایش می دهند و برخی روش ها به صورت دائمی این کار را انجام می دهند. در زیر به معرفی تمام این روش ها می پردازیم.

استفاده از کاندوم بزرگ کننده

در کاندوم بزرگ کننده از عصاره طبیعی گیاهان برای افزایش جریان گردش خون استفاده می شود. در کاندوم بزرگ کننده از موادی از جمله نیاسین و ال آرژنین برای افزایش نعوظ و بزرگ شدن و افزایش قطر آلت تناسلی استفاده می شوند. برای خرید کاندوم بزرگ کننده بر روی دکمه زیر عکس بزنید.

کاندوم بزرگ کننده

 

کاندوم بزرگ کننده

 

 

استفاده از کاندوم خار درشت

کاندوم خاردار خار درشت به دلیل داشتن خارهایی درشت در سطح خود، باعث افزایش اصطکاک آلت مرد با زن می شود. خارهای موجود در سطح این کاندوم با تحریک زیاد دیواره واژن و نقطه جی، به افزایش لذت، ارگاسم سریع و موثر زن کمک می کند.
فقط توجه داشته باشید که از این کاندوم ها بیش از حد استفاده نکنید زیرا حساسیت واژن در طولانی مدت کم می شود. برای مشاهده و خرید انواع کاندوم خاردار، بر روی دکمه زیر عکس بزنید:

کاندوم بیگ دات

 

کاندوم خاردار

 

استفاده از روغن خراطین - افزایش سایز دائمی آلت مردان

شما می توانید از روغن خراطین برای افزایش قطر آلت به شکل موقت و دائم استفاده کنید. با هربار مصرف این روغن، خون بیشتری در آلت شما جمع می شود و آلت شما به طور موقت افزایش سایز دارد. اگر این کار را طبق یک روال چند ماهه و به طور پیوسته انجام دهید، افزایش سایز آلت تناسلی شما به صورت دائمی خواهد بود. برای خرید روغن خراطین بر روی دکمه زیر عکس بزنید.

خرید روغن خراطین نوشاد

 

از اینکه با فروشگاه لوازم زناشویی لاولا مارکت همراه بودید از شما متشکریم.

 

منبع:medicalnewstoday