اندازه نرمال آلت تناسلی مردان چقدر است؟

بسیاری از محققان سعی کرده اند به این پرسش مردان و زنان در سراسر جهان بطور واضح و روشن پاسخ دهند: اندازه نرمال آلت تناسلی مرد چقدر است؟
ما شما را با واقعیات مربوط به تمام مطالعات علمی انجام شده در مورد اندازه آلت تناسلی آشنا خواهیم کرد. شما با خواندن این مقاله تا انتها پاسخ دقیق این سوال را خواهید یافت و تردید شما در مورد اندازه آلت تناسلی خود و یا شریک جنسی خود به اطمینان تبدیل خواهد شد.
یافته های منتشر شده اغلب حاکی از نگرانی های گسترده مردان در مورد اندازه آلت تناسلی آنهاست. آیا آلت به اندازه کافی بزرگ است یا نه، و آیا این اندازه شریک جنسی شما راضی می کند، حقیقت چیست؟

حقایق سریع در مورد اندازه متوسط آلت تناسلی

حقایقی در مورد سایز متوسط آلت تناسلی مردان

در اینجا برخی از نکات کلیدی در مورد اندازه متوسط آلت تناسلی ذکر شده است.

 • در حالی که 85 درصد از زنان ممکن است از اندازه آلت تناسلی همسرشان راضی باشند، مردان نسبت به اندازه آلت خود اطمینان کمتری دارند.
 • حدود 45 درصد مردان معتقدند که آلت تناسلی کوچکی دارند.
 • ضمن مطالعات انجام شده تاکنون، طول نرمال آلت در حالت عادی و غیر نعوذ از 7 الی 10 سانتیمتر است.
 • محیط نرمال آلت بین 9 الی 10 سانتیمتر است.
 • طول نرمال آلت در حالت نعوذ به طور متوسط 12 الی 16 سانتیمتر است.
 • محیط نرمال آلت در حالت نعوذ حدود 12 سانتیمتر است.

چه زمانی طول آلت بسیار کوچک است؟

شاید بهترین معیار برای تعیین کوچکی آلت تناسلی مرد، آستانه ای است که توسط پزشکان برای عمل افزایش طول آلت استفاده می شود. محققان در نشریه Urology آلت تناسلی 80 مرد با سلامت فیزیکی کامل را قبل و بعد از نعوظ ناشی از استعمال دارو اندازه گیری نمودند و پس از اندازه گیری میانگین سایز آلت به نتایج زیر دست یافتند:

 • فقط مردان با طول آلت کمتر از 4 سانتیمتر و یا طول آلت در حالت نعوذ کمتر از 7.5 سانتی متر باید برای عمل افزایش طول آلت تناسلی کاندید شوند.
 • اندازه عادی یا متوسط آلت تناسلی چیست؟
 • طی این تحقیق محققان اندازه متوسط آلت تناسلی را بصورت زیر بیان داشتند:
 • اندازه آلت تناسلی به طور متوسط در حالت عادی و غیر نعوذ 8/8 سانتیمتر است.
 • اندازه آلت تناسلی به طور متوسط در حالت نعوذ 9/12 سانتیمتر است.

این تحقیق همچنین نشان داد که اندازه آلت تناسلی در حالت نعوذ مستقیما با اندازه آن در حالت عادی و غیر نعوذ ارتباطی ندارد. این به این معنی است که مردان با اندازه های متفاوت آلت تناسلی در حالت غیر نعوذ ممکن است دارای اندازه آلت یکسانی در حالت نعوذ باشند. همچنین در این تحقیق رابطه ای بین سن مردان و اندازه آلت تناسلی یافت نشد.

((برای اندازه گیری طول آلت تناسلی، یک خط کش را در کشاله ران قرار دهید و از پایه آلت تناسلی تا نوک آن اندازه گیری کنید و برای اندازه گیری محیط آلت تناسلی، با استفاده از متر نواری بزرگترین بخش آلت تناسلی را اندازه بگیرید.))

 به نظر می رسد زنان نسبت به مردان کمتر به اندازه آلت تناسلی مردان اهمیت می دهند.

به نظر می رسد برداشت مردان در مورد اینکه آیا اندازه آلت تناسلی آنها خواسته های زنان را برآورده می کند یا خیر، اشتباه است. همچنین دید اشتباه مردان نسبت به سایز آلت خود می تواند نگرانی ها در مورد ناکارامد بودن آن را تشدید کند. نگاه کردن به آلت تناسلی از بالا در مقایسه با جهات دیگر می تواند موجب کوچکتر جلوه دادن آلت شود و تصوری غلط در ذهن مردان شکل گیرد. بنابراین مشاهده کردن آلت تناسلی خود از این زاویه و احتمالا مقایسه آن با سایر آلت های مردانه از زوایای دیگر ممکن است، این تصور کاذب یعنی کوچکی آلت تناسلی را تقویت کند.

اما آیا زنان هم به همین مقدار به طول آلت اهمیت می دهند؟ بر اساس تحقیق منتشر شده در مجله بین المللی British Journal of Urology International، در حالی که اکثریت زنان (حدود 85 درصد) از اندازه و نسبت آلت تناسلی همسرشان راضی بودند، مردان نسبت به خود از اعتماد بنفس کمتری برخوردار بودند. در این تحقیق تقریبا نیمی از مردان (حدود 45 درصد) معتقد بودند که آلت تناسلی کوچکی دارند، اما محققان گزارش دادند که حقیقتا اندازه آلت تناسلی آنها متوسط است. 

در مطالعه ای دیگر حدود 170 زن پرسشنامه هایی در این مورد پاسخ دادند که نشان می داد در حالی که اندازه آلت تناسلی برای زنان اهمیت دارد، اما این موضوع نسبت به دیگر مسائل از اهمیت کمتری برخوردار است.

 مطالعه ای دیگر نشان می دهد، در حالی که بیشتر نگرانی های مردان عمدتا نسبت به طول آلت تناسلی است، بیشتر زنان علاقه مند به عرض بیشتر آلت هستند. همچنین مطالعه روی 50 زن با تحصیلات دانشگاهی نشان داد که برای اکثریت زنان (9 نفر از 10 زن) عرض آلت تناسلی نسبت به طول آن نقش مهم تری در رضایت جنسی بازی می کند.

زنان مردان با آلت تناسلی بزرگ را دوست ندارند

یک تحقیق منتشر شده در مجله PLOS ONE در نوامبر سال 2015، روش جدیدی را برای پرسش از زنان انتخاب کرد. در این مطالعه برای یافتن اندازه آلت تناسلی دلخواه زنان از 33 مدل سه بعدی با ابعاد مختلف استفاده شد. تمام 75 زن منتخب برای این تست سایز دلخواه خود برای رابطه جنسی را در مجموع با تفاوت بسیار کمی بالاتر از حد متوسط یعنی طول 2/15 سانتی متر و محیط 7/12 سانتی متر اعلام داشتند.

اندازه گیری های بیشتر آلت تناسلی

تا بحال تعداد مطالعات بسیاری به دنبال تعیین اندازه متوسط آلت تناسلی صورت گرفته است.

یکی از این مطالعات که در سال 2001 روی 3300 مرد ایتالیایی جوان بین 17 تا 19 سال انجام گرفت نشان داد که: متوسط طول آلت تناسلی مردانه در حالت غیر نعوذ 9 سانتیمتر و محیط آن (در وسط آلت) 10 سانتیمتر است.

در مطالعه ای دیگر روی جمعیت 301 نفری از مردان معمولی هندی بررسی ها نشان داد که متوسط طول و محیط آلت تناسلی در این مردان در حال نعوذ و غیر نعوذ به شرح زیر می باشد:

 • حالت غیر نعوذ: طول متوسط 8.2 سانتیمتر و محیط متوسط آن 9.1 سانتی متر بود.
 • حالت نعوذ: طول متوسط 13.0 سانتیمتر و محیط متوسط آن 11.5 سانتیمتر بود.

جدول زیر نتایج مطالعات روی ابعاد متوسط آلت تناسلی در کشورهای مختلف را گزارش می دهد.

نگرانی های شدید، خواسته های اشتباه برای بزرگ کردن آلت

مطالعات نشان می دهد نارضایتی مردان در مورد سایز آلت تناسلی رو به افزایش بوده و بسیاری از مردان به دنبال عمل کردن آلت و افزایش طول آن هستند این در حالی است که مردان عمدتا تصور غلطی از اندازه نرمال آلت تناسلی دارند. در مطالعات انجام شده روی 67 مرد که از طول آلت تناسلی کوتاه شکایت داشتند، مشخص شد که در واقع هیچ کدام از آنها آلت خیلی کوتاهی ندارند.

تأثیر کم سن و چاقی روی اندازه آلت در حالت نعوذ

در سال 2015، محققان در عربستان سعودی، مطالعات خود را روی 778 مرد با میانگین سنی 43.7 سال (20 تا 82 سال) منتشر کردند. در این تحقیق افراد با سن زیر 18 سال، آلت تناسلی کوچک یا کوتاه، بیماری Peyronie، انحنای آلت مادرزادی، هیپوگنادیسم بالینی، جراحی قبلی یا ترومای آلت یا ترکیبی از هر یک از موارد ذکر شده وجود نداشتند. پس از انجام نعوذ مصنوعی، محققان با اندازه گیری های خود به نتایج زیر دست یافتند:

 • طول متوسط آلت تناسلی 53/12 سانتی متر از پوست ناحیه شرمگاهی تا نوک آلت
 • طول متوسط آلت تناسلی 34/14 سانتی متر از استخوان زیرین ناحیه شرمگاهی تا نوک آلت
 • محیط متوسط آلت تناسلی 50/11 سانتی متر

همچنین محققان در این تحقیق شاخص توده بدنی مردانBMI  را که با چاقی افزایش می یابد اندازه گیری کردند که نشان داد رابطه ضعیفی بین BMI بیشتر و طول کمتر آلت تناسلی در حالت نعوذ وجود دارد همچنین بررسی ها رابطه ضعیف بین افزایش سن و ابعاد آلت تناسلی را نشان داد. این در حالی است که میانگین طول آلت تناسلی مردان رده سنی 70 سال تنها کمتر از 1 سانتی متر کوچکتر از مردان رده سنی 20 سال بود.

منبع:medicalnewstoday