ژل بهداشتی شستشوی سروینا ویژه دختران Servina Intime Genital Cleaning Gel For Girls

ژل بهداشتی شستشوی سروینا ویژه دختران
ژل بهداشتی شستشوی سروینا ویژه دختران
.متاسفانه در حال حاضر امکان سفارش این محصول وجود ندارد
ویژگی های محصول:
 • ویژگی:
  پیشگیری از ابتلا به عفونت های قارچی
  ضد التهاب و قابض
  ضدعفونی کننده
  ضد خارش و سوزش
 • تعداد در بسته: 1 عدد

معرفی و ویژگی های محصول ژل بهداشتی شستشوی سروینا ویژه دختران

 دردخترانزیرسنینبلوغگاهیترشحاتخفیفوسادهمنجربهعفونتهایشدیدمیشودکهبایددورهدرمانراکامل کننداینمشکلبهدلیلکوتاهبودنطولواژنونازکبودنمخاطوبهدلیلفقدانهورمونزنانهاستروژندربدنآنها دیدهمیشودگاهیحضوریککیستسادهناشیازغددموجوددرناحیهتناسلیهمباعثبهمریختگیآناتومیکناحیهتناسلیدختران زیرسنبلوغمیشود.pH  ناحیهواژندراینگروهسنیحدودًا 5/ 5 میباشدوبامراقبتوآموزشهایمفیدمیتوانیکسری مشکلاتمربوطبهایندورانراکاهشداد. اگربهداشتدخترانبخوبیرعایتنشودموجبالتهاب،سوزشوخارشناحیه تناسلیشدهومنجربهترشحاتوگاهیخونریزیمیشود.

مراقبتهایبهداشتیمثلشستشووخشکنگهداشتنناحیهتناسلیواستفادهنکردنازلباسهایتنگوپلاستیکیمی تواندبهحفظبهداشتاینناحیهکمککند. بهدوشیزگانبایدازچگونگیحضورترشحاتنرمالواژینالآگاهیدادکهاینترشحاتکاماًطبیعیبودهوبابیماری اشتباهگرفتهنشود )ترشحاتطبیعیبیبووشفافهستندو ترشحاتغیرطبیعیبدبوورنگیهستند(.بایددرنظرداشتعفونتهایواژنیکیازمشکلاتیمیباشدکهدرهردورهسنیدربانواناتفاقمیافتدیعنیدوشیزه ایکهدرسنینبلوغاستبهدلیلرطوبتوگرمایواژنراحتتردچارعفونتهایواژنیمیشود.

عملکرد:

 • پیشگیری از ابتلا به عفونت های قارچی
 • ضد التهاب و قابض
 • ضدعفونی کننده
 • ضد خارش و سوزش
 • تنظیم pH واژن ( pH=5.5)

مواد موثره ژل بهداشتی دوشیزگان سروینا:

 • عصاره ی گیاهی بید سفید
 • عصاره یاس سفید
 • عصاره گل سرخ
 • عصاره مینا

نحوه مصرف ژل بهداشتی دوشیزگان سروینا:

قبل از استفاده دست های خود را خوب بشویید ، ناحیه تناسلی را با آب مرطوب کرده و مقداری از ژل را با دست یا ترجیحا دستمال تمیز بر روی موضع بمالید. پس از یک دقیقه موضع را با آب خوب بشویید و خوب خشک نمایید.

 

شما می توانید برای خرید انواع لوازم زناشویی از جمله انواع کاندوم کلاسیک، نازک، تاخیری، خاردار، تنگ کننده، بزرگ کننده و...، به صفحه فروشگاه لاولامارکت سر بزنید.

ویژگی های محصول

ویژگی
پیشگیری از ابتلا به عفونت های قارچی
ضد التهاب و قابض
ضدعفونی کننده
ضد خارش و سوزش
تعداد در بسته۱ عدد
امتیاز کاربران

هنوز نظری برای این محصول نوشته نشده است ، اولین نظر را شما ثبت کنید.رفتن به بالای سایت لاولامارکت

اطلاع از تخفیف ها و جدیدترین محصولات:

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

تلگرام لاولا مارکت
پشتیبانی لاولامارکت