ژل بهداشتی شستشوی سروینا ویژه دختران Servina Intime Genital Cleaning Gel For Girls

ژل بهداشتی شستشوی سروینا ویژه دختران
مشخصات، قیمت و خرید ژل بهداشتی شستشوی سروینا ویژه دختران

ژل بهداشتی شستشوی سروینا ویژه دختران Servina Intime Genital Cleaning Gel For Girls

متاسفانه در حال حاضر امکان سفارش این محصول وجود ندارد، لطفا ازطریق لیست زیر محصولات مشابه را مشاهده و انتخاب کنید.
ویژگی های محصول:
 • ویژگی:
  پیشگیری از ابتلا به عفونت های قارچی
  ضد التهاب و قابض
  ضدعفونی کننده
  ضد خارش و سوزش
 • تعداد در بسته: 1 عدد
کدام محصول مناسب من است؟راهنمای انتخاب محصول

محصولات مرتبط با این کالا

پکیج بهداشتی ویژه بانوان

پکیج بهداشتی ویژه بانوان

97,500تومان
بی بی چک جهت تست بارداری

بی بی چک جهت تست بارداری

1,500تومان
کاندوم تاخیری اورز مدل Ours Ice Mohito بسته 12 عددی

کاندوم تاخیری اورز مدل Ours Ice Mohito بسته 12 عددی

16,900تومان
ژل آمیزشی روان کننده پاور من مدل Easier

ژل آمیزشی روان کننده پاور من مدل Easier

25,900تومان
اسپری تاخیری پاورمن با رایحه لیمو

اسپری تاخیری پاورمن با رایحه لیمو

29,900تومان
تنگ کننده دائمی واژن - پودر گياهي ماريانا

تنگ کننده دائمی واژن - پودر گياهي ماريانا

42,900تومان
کرم موبر صورت و بدن سینره حجم 100 میلی لیتر

کرم موبر صورت و بدن سینره حجم 100 میلی لیتر

اتمام موجودی
کاندوم کدکس تاخیری دوبل مدل Double Delay بسته 10 عددی

کاندوم کدکس تاخیری دوبل مدل Double Delay بسته 10 عددی

20,500تومان
ژل آمیزشی تنگ کننده پاور من مدل Tingle

ژل آمیزشی تنگ کننده پاور من مدل Tingle

اتمام موجودی
حجم دهنده موضعی روغن خراطین نوشاد حجم 30 میل

حجم دهنده موضعی روغن خراطین نوشاد حجم 30 میل

39,000تومان

معرفی و ویژگی های محصول ژل بهداشتی شستشوی سروینا ویژه دختران

 دردخترانزیرسنینبلوغگاهیترشحاتخفیفوسادهمنجربهعفونتهایشدیدمیشودکهبایددورهدرمانراکامل کننداینمشکلبهدلیلکوتاهبودنطولواژنونازکبودنمخاطوبهدلیلفقدانهورمونزنانهاستروژندربدنآنها دیدهمیشودگاهیحضوریککیستسادهناشیازغددموجوددرناحیهتناسلیهمباعثبهمریختگیآناتومیکناحیهتناسلیدختران زیرسنبلوغمیشود.pH  ناحیهواژندراینگروهسنیحدودًا 5/ 5 میباشدوبامراقبتوآموزشهایمفیدمیتوانیکسری مشکلاتمربوطبهایندورانراکاهشداد. اگربهداشتدخترانبخوبیرعایتنشودموجبالتهاب،سوزشوخارشناحیه تناسلیشدهومنجربهترشحاتوگاهیخونریزیمیشود.

مراقبتهایبهداشتیمثلشستشووخشکنگهداشتنناحیهتناسلیواستفادهنکردنازلباسهایتنگوپلاستیکیمی تواندبهحفظبهداشتاینناحیهکمککند. بهدوشیزگانبایدازچگونگیحضورترشحاتنرمالواژینالآگاهیدادکهاینترشحاتکاماًطبیعیبودهوبابیماری اشتباهگرفتهنشود )ترشحاتطبیعیبیبووشفافهستندو ترشحاتغیرطبیعیبدبوورنگیهستند(.بایددرنظرداشتعفونتهایواژنیکیازمشکلاتیمیباشدکهدرهردورهسنیدربانواناتفاقمیافتدیعنیدوشیزه ایکهدرسنینبلوغاستبهدلیلرطوبتوگرمایواژنراحتتردچارعفونتهایواژنیمیشود.

عملکرد:

 • پیشگیری از ابتلا به عفونت های قارچی
 • ضد التهاب و قابض
 • ضدعفونی کننده
 • ضد خارش و سوزش
 • تنظیم pH واژن ( pH=5.5)

مواد موثره ژل بهداشتی دوشیزگان سروینا:

 • عصاره ی گیاهی بید سفید
 • عصاره یاس سفید
 • عصاره گل سرخ
 • عصاره مینا

نحوه مصرف ژل بهداشتی دوشیزگان سروینا:

قبل از استفاده دست های خود را خوب بشویید ، ناحیه تناسلی را با آب مرطوب کرده و مقداری از ژل را با دست یا ترجیحا دستمال تمیز بر روی موضع بمالید. پس از یک دقیقه موضع را با آب خوب بشویید و خوب خشک نمایید.

 

ویژگی های محصول

ویژگی
پیشگیری از ابتلا به عفونت های قارچی
ضد التهاب و قابض
ضدعفونی کننده
ضد خارش و سوزش
تعداد در بسته۱ عدد
ژل بهداشتی بانوان یائسه سروینا

→   محصول قبلی

ژل بهداشتی بانوان یائسه سروینا

ژل شستشوی بهداشتی بانوان سروینا

محصول بعدی   ←

ژل شستشوی بهداشتی بانوان سروینا


اطلاع از تخفیف ها و جدیدترین محصولات:

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام لاولا مارکتاینستاگرام لاولا مارکتاینستاگرام لاولا مارکتاینستاگرام لاولا مارکت